Thư viện Lạc Hồng
Cung cấp điện trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân

Ký hiệu xếp giá
621.311 7 Cu-D
Dewey
621.311 7
Xuất bản
2. - H.: Giáo dục, 1995
Mô tả
110tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 03:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Hệ thống cung cấp điện trong công ngihệp Chương 2: Cung cấp điện đô thị Chương 3: Sử dụng động cơ điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001541  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 769