Thư viện Lạc Hồng
Phát điện và phân phối điện

Ký hiệu xếp giá
621.31 Ph-D
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
290tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 04:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện một chiều Bài 2: Máy phát điện một chiều kích từ riêng Bài 3: Máy phát điện mạch rẽ tự kích từ Bài 4: Máy phát điện một chiều dây quấn hỗn hợp Bài 5: Ôn tập Bài 6: Phát điện xoay chiều một pha Bài 7: Giới thiệu mạch nhiều pha Bài 8: Nối sao ba pha Bài 9: Nối Delta ba pha Bài 10: Ôn tập Bài 11: Đặc điểm vật lý và điện của máy phát điện xoay chiều ba pha Bài 12: Tổ máy phát điện Bài 13: Vận hành song song của máy phát điện xoay chiều ba pha Bài 14: Đi dây máy phát điện xoay chiều Bài 15: Ôn tập Bài 16: Những nguyên tắccơ bản của biến thế Bài 17:Biến thế một pha Bài 18: Hệ thống thứ cấp một pha ba dây Bài 19: Nối delta biến thế một pha Bài 20: Biến thế một pha nối Y Bài 21 : Biến thế một pha nối sao và tam giác Bài 22: Biến thế đo lường Bài 23: Biến thế ba pha Bài 24: Yêu cầu trong lắp đặt biến thế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001544  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1621