Thư viện Lạc Hồng
AdvancED Flash on Devices: Mobile Development with Flash Lite and Flash 10

Ký hiệu xếp giá
Dewey
Xuất bản
1. - United States of America: Friends of ED, 2009
Mô tả
ISBN
9781430219040
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
AdvancED Flash on Devices, flash, flash lite, flash 10, graphic applicaitons,
Ngày cập nhật
03/08/2011 03:09 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The book is a good starting point if you’re a developer interested in getting involved in mobile development using the Flash platform, and it’s an equally a great resource for taking mobile development to the next level and moving to more advanced topics and understanding where mobile development is going. This book is a great resource but also a window into the future of mobile development: it addresses not only challenges that mobile developers face today but the new challenges developers will be facing in developing applications with Flash Player 10 and AIR for mobile devices. Our hope is that this book will inspire you to start developing applications for mobile devices.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 502