Thư viện Lạc Hồng
Động cơ, Mạch điều khiển và Máy phát điện xoay chiều

Ký hiệu xếp giá
621.381 5 Do-C
Dewey
621.381 5
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
359tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 04:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Đặc điểm vật lý và điện của máy phát điện xoay chiều ba pha Bài 2: Tổ máy phát điện Bài 3: Vận hành song song máy phát điện xoaychiều ba pha Bài 4: Đi dây máy páht điện xoay chiều Bài 5: 6n tập Bài 6: Động cơ lồng sóc ba pha Bài 7: Rơle cơ điện và rơle bán dẫn Bài 8: Khởi động cơ cảm ứng lồng sóc bapha Bài 9: Bộ bù khởi động bằng tay Bài 10: Động cơ cảm ứng ba pha Rôto quấn dây Bài 11: Mạch điều khiển tốc độ bằng tay Bài 12: Động cơ đồng bộ Bài 13: Bộ điều khiển động cơ ba pha Bài 14: Lắp đặt động cơ ba pha Bài 15: bảo trì động cơ Bài 17: Máy selsyn Bài 18: Động cơ cãm ứng một pha Bài 19: Động cơ đẩy Bài 20: Động cơ nối tiếp xoay chiều
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001545  Còn  Rỗi          
100001546  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 73