Thư viện Lạc Hồng
Trí tuệ nhân tạo : Mạng Nơron phương pháp và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
006.32Tr-T
Dewey
006.32
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
228tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 08:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Ánh xạ Phần 2: Máy học Phần 3: Tổng quát hóa Phần 4: Các kỹ thuật phụ trợ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001558  Còn  Rỗi          
100001559  Còn  Rỗi          
100001560  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 652