Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế Logic mạch số

Ký hiệu xếp giá
621.381 028Th-S
Dewey
621.381 028
Xuất bản
In lần thứ 4. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
266tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 08:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại số Bloole và vi mạch số Chương 2: Tối thiểu hóa hàm Boole Chương 3: Mạch tổ hợp thông dụng Chương 4: Các phương pháp biểu diễn mạch dãy Chương 5: Các phần tử nhớ cơ bản Flip, Flop Chương 6: Mạch dây không đồng bộ Chương 7: Mạch dây đồng bộ Chương 8: Bộ đếm và ghi dịch Chương 9: Thiết kế dùng vi mạch MSI, LSI
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001895  Còn  Rỗi          
100001896  Còn  Rỗi          
100001897  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 676