Thư viện Lạc Hồng
Mạch điện tử phi tuyến : Kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
621.381 028 Ma-T
Dewey
621.381 028
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
331tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 08:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niện cơ bản Chương 2: Các mạch điện chứa phân tử phi tuyến Chương 3: Mạch nhân tương tự Chương 4: Các mạch điện tử Logarit Chương 5: Mạch tuyến tính hóa từng đoạn Chương 6: Mạch tạo dao động Chương 7: Điều chế Chương 8: Tách sóng Chương 9: Trộn tần Chương 10: Các vòng khóa pha Chương 11: Khóa chuyển mạch tương tự Chương 12: Chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tưong tự Chương 13: Bộ tạo giá trị trung bình và hiệu dụng Chương 14: Khuếch đại công suất Chương 15: Mạch cung cấp nguồn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001901  Còn  Rỗi          
100001902  Còn  Rỗi          
100001903  Còn  Rỗi          
100001906  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2893