Thư viện Lạc Hồng
Xử lý và nâng cấp mạch logic

Ký hiệu xếp giá
621.380 285Xu-L
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
253tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 08:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Sơ đồ thiết kế PLD 2. Môi trường Express 3. Dữ kiện thiết kế 4. Vẽ đường sóng hiệu 5. Thông số logic và tính tối ưu 6. Đặt và vẽ 7. Xử lý vấn đề trong thời gian vẽ mạch 8. Lập văn kiện và lưu trữ 9. Liên kết với PLD 10. Biên dịch bản thiết kế 11. Đổ bản thiết kế sang Layout 12. Sử dụng chương trình Stimulus 13. Sử dụng chương trình Optimizer 14. Sử dụng chương trình SmartRoute
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001899  Còn  Rỗi          
100002106  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 155