Thư viện Lạc Hồng
Ngắn mạch trong hệ thống điện

Ký hiệu xếp giá
621.381 502 8 Ng-D
Dewey
621.381 502 8
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
215tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 09:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung về ngắn mạch và dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện Chương 2: Thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch hệ thống điện Chương 3: Tính toán ngắn mạch 3 pha duy trì Chương 4: Quá trình quá độ điện từ và các thông số của máy phát điện khi ngắn mạch 3 pha Chương 5: Tính toán dòng điện ngắn mạch quá độ Chương 6: Ngắn mạch không đối xứng Chương 7: Sự cố phức tạp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001551  Còn  Rỗi          
100001552  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 693