Thư viện Lạc Hồng
Thiết bị đóng cắt : Cẩm nang

Ký hiệu xếp giá
621.381 150 03 Th-C
Dewey
621.381 150 03
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
864tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 09:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Các đại lượng vật lý và kỹ thuật cơ bản 2. Các công thức và bảng kỹ thuật điện đại cương 3. Tính toán dòng điện ngắn mạch Trong hệ thống điện 3 pha 4. Xác định kích thước các thiết bị đóng cắt 5. CÁc biện pháp bảo vệ người và thiết bị 6. Các phương pháp tính toán trạm đóng cắt 7. Thiết bị hạ áp 8. Thiết bị trung áp 9. Thiế bị đóng cắt dòng điện lớn 10. Thiết bị cao áp 11. trạm đóng cắt cao áp 12. máy biến áp và các thiết bị trạm đóng cắt khác 13. Vật liệu dẫn điện và phụ kiện dùng cho trạm đóng cắt 14. Bảo vệ và điều khiển các trạm đóng cắt lưới điện 15. Các thiết bị phụ 16. Vật tư và bán thành phẩm dùng cho các trạm đóng cắt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001553  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 712