Thư viện Lạc Hồng
Rơle số : Lý thuyết và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
621.381 502 8 Ro-S
Dewey
621.381 502 8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
367tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 09:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm cơ sở về Rơle bảo vệ Chương 2: Biến dòng điện và biến điện áp Chương 3: Tính toán các thông số sự cố cho bảo vệ Rơle Chương 4: Bảo vệ quá dòng Chương 5: Bảo vệ khoảng cách ba cấp Chương 6: Các sơ đồ bảo vệ khoản cách và chức năng kết hợp Chương 7: Bảo vệ động cơ điện xoay chiều Chương 8: Bảo vệ máy biến áp Chương 9: Bảo vệ máy phát điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001556  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 310