Thư viện Lạc Hồng
Dây quấn máy điện : Tính toán sửa chữa - T2

Ký hiệu xếp giá
621.316 028 Da-D
Dewey
621.316 028
Xuất bản
1. - Đại học Mở bán công TP.HCM, 1994
Mô tả
170tr ; 26,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phương pháp tính dây quấn Stator động cơ 1 pha và 2 pha Chương 2: Phương pháp tính dây quấn Stator động cơ 1 pha mở máy bằng pha phụ Chương 3: Phương pháp tính dây quấn Stator động cơ 1 pha mở máy bằng tụ Chương 4: Phương pháp tính dây quấn Stator động cơ 2 pha dùng tụ thường trực Chương 5: Phương pháp tính dây quấn Stator động cơ 1 pha mở máy bằng khâu từ cực (Hay pha phụ nối tắt)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001907  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 703