Thư viện Lạc Hồng
Điều chỉnh tự động truyền động điện

Ký hiệu xếp giá
621.302 85Di-D
Dewey
621.302 85
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
418tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 10:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng hệ Điều chỉnh tự động truyền động động điện Chương 2: Các phần tử tự động trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện Chương 3: Các bộ biến đổi bán dẫn công suất trong truyền động điện Chương 4: Điều chỉnh tự động truyền động động cơ một chiều Chương 5: Điều chỉnh tự động truyền động động cơ không đồng bộ Chương 6: Hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ Chương 7: Hệ truyền động nhiều động cơ Chương 8: Hệ truyền động điện điều chỉnh vị trí Chương 9: Hệ truyền động điện điều chỉnh thích nghi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001916  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1793