Thư viện Lạc Hồng
Điều chỉnh tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha

Ký hiệu xếp giá
003.7Di-P
Dewey
003.7
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
324tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Phần mở đầu 2. Vectot không gian của các đại lượng 3 pha 3. Mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc 4. Mô hình liên tục của động cơ đồng bộ 3 pha có kích thích vĩnh cửu 5. Mô hình gián đoạn của động cơ 6. Điều khiển biến tần trên cơ sở phương pháp điều chế vector không gian 7. Các vấn đề về tựa theo từ thông rotor, đo đạt giá trị thực và xác định vị trí cần 8. Điều chỉnh dòng điện Stator làm cơ sở áp đặt nhanh momen quay 9. Các bộ điều chỉnh vòng ngoài 10. Thực hiện hệ thống trên cơ sở dùng vi xử lý tín hiệu kiểu TMS 320C20/C25 11. Các ký hiệu và chữ viết tắt trong sách 12. Tài liệu tham khảo 13. Danh mục từ chuyên ngành
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001917  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1548