Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển bằng khí nén trong tự động hóa kỹ nghệ

Ký hiệu xếp giá
003.7Di-N
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2000
Mô tả
400tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 11:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những nguyên tắc vật lý trong khí lực học Chương 2: Van điều khiển hướng Chương 3: Cơ cấu dẫn động tuyến tính (Xy lanh) Chương 4: Điều khiển dòng khí nén Chương 5: Mô tơ không khí Chương 6: Cảm biến khí nén Chương 7: Biểu diễn sơ đồ mạch và phân tích mạch điều khiển Chương 8: Thiết kế mạch đếm bước khí nén Chương 9: Hệ thống nối tầng của điều khiển trình tự khí nén Chương 10: Thiết kế mạch tổ hợp Chương 11: Sự cung cấp khí nén Chương 12: Sự nén khí Chương 13: Sây khô khí nén Chương 14: Sự phân phối khí nén Chương 15: Tài liệu của mạch khí nén và một số vấn đề cấu trúc mạch khí nén
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001918  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 746