Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống điều khiển bằng khí nén

Ký hiệu xếp giá
003.7He-N
Dewey
003.7
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
288tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 11:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén Chương 2: Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén Chương 3: Hệ thống thiết bị phân phối khí nén Chương 4: Các phần tử trong hệ thống điều khiển Chương 5: Cơ cấu chấp hành Chương 6: Cơ sở lý thuếyt điều khiển bằng khí nén Chương 7: Thiết kế Hệ thống điều khiển bằng khí nén Chương 8: Điều khiển bằng điện - khí nén
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001919  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1322