Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển số máy điện

Ký hiệu xếp giá
621.302 85 Di-D
Dewey
621.302 85
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
296tr ; 24c,
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 02:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về điều khiển số máy điện Chương 2: Xử lý tín hiệu số Chương 3: Mô hình máy điện và thiết bị biến đổi Chương 4: Hệ thống điều khiển số Chương 5: Tổng hợp bộ điều khiển số Chương 6: Đại cương về cấu trúc phần cứng và chương trình phần mềm dùng cho điều khiển số máy điện Chương 7: Điều khiển số động cơ điện một chiều Chương 8: Điều khiển số động cơ 3 pha : Chế độ xác lập Chương 9: Điều khiển số động cơ điện xoay chiều 3 pha : Chế độ quá độ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001923  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 992