Thư viện Lạc Hồng
Đánh giá độ tin cậy trong hệ thống điện

Ký hiệu xếp giá
621.31Da-D
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002
Mô tả
200tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 03:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Công suất nguồn điện khả dụng các phương pháp tần suất cơ bản Chương 2: Công suất khả dụng, phương pháp tần suất và độ dài Chương 3: Hệ thống hợp nhất Chương 4: Dự trữ vận hành Chương 5: Mạng truyền tải Chương 6: Hệ thống phân phối điện năng, các phương pháp tính toán cơ bản cho sơ đồ hình tia Chương 7: Hệ thống phân phối - Sơ đồ song song Chương 8: Hệ thống phân phối điện năng, phát triển các phương pháp tính toán Chương 9: Trạm biến áp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001935  Còn  Rỗi          
100001936  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 76