Tổng tập văn học Việt Nam: tập 18

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
920tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 04:24 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 18 bao gồm những nội dung chính sau: 1. Nguyễn Hữu Cương (1855 – 1912) 2. Nguyễn Thần Hiến (1856 – 1914) 3. Chu Thư Đồng (1856 – 1908) 4. Tăng Bạt Hổ (1857 – 1906) 5. Lê Văn Quyên (1859 – 1916) 6. Đinh Trọng Liên (1862 – 1916) 7. Võ Khang Tế (1863 – 1911) 8. Nguyễn Hàm (1866 – 1916) 9. Trần Cao Vân (1866 – 1916) 10. Đậu Quang Lĩnh (1867 - ?) 11. Nguyễn Thượng Hiền (1868 – 1925) 12. Đặng Thúc Hứa (1870 – 1914) 13. Lê Dình Can (1870 – 1914) 14. Ngô Quang Đoan (1872 – 1945) 15. Trần Kỳ Phong (1872 – 1941) 16. Đặng Thái Thân (1874 – 1916) 17. Hoàng Trọng Mậu (1874 – 1916) 18. Phạm Văn Ngôn (1880 - 1915 19. Lê Văn Huân (1876 – 1929) 20. Nguyễn Đình Kiên (1879 – 1942) 21. Nguyễn Quang Diêu (1880 – 1936) 22. Nguyễn Khắc Nhu (1822 – 1930) 23. Vương Thúc Lương (1822 - 1931) 24. Phan Long Bằng (1883 – 1908) 25. Lương Ngọc Quyến (1885 – 1917) 26. Nguyễn Hàng Chi (1885 – 1908) 27. Đặng Đoàn Bằng (1887 – 1938) 28. Nguyễn Thái Học (1902 – 1930) 29. Phạm Tất Đắc (1910 – 1935) 30. Nguyễn Thụy 31. Dương Thạc (? – 1908) 32. Nguyễn Đình Hồ (? – 1911) 33. Mai Lão Bạng (? – 1942) 34. Lê Võ (? – 1928) 35. Nguyễn Tường 36. Đặng Tử Kính (? – 1928) 37. Lưu Song Tử 38. Dỗ Cơ Quang (? – 1914) 39. Trần Quốc Huy 40. Phạm Văn Thản 41. Nguyễn Thức Bao 42. Trần Hữu Lực (? – 1916) 43. Thẩm Chi (? – 1930) 44. Vũ Văn Cảo 45. Nguyễn Thị Giang (? – 1930) 46. Các tác phẩm khuyết danh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001469  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1908