Thư viện Lạc Hồng
Mạng điện nông nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.316 3 Ma-N
Dewey
621.316 3
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
204tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 04:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạng điện Chương 2: Tính toán dây dẫn và cáp theo đốt nóng Chương 3: Tổn thất công suất và điện năng trong mạch điện Chương 4: Tính toán mạng điện hở Chương 5: Mạng điện kín Chương 6: Độ lệch điện áp và tổn thất điện áp cho phép Chương 7: Truyền tải điện năng đi xa Chương 8: Cơ khí dây dẫn đường dây trên không Chương 9: Tính toán cột và móng cột điện Chương 10: Thiết kế và thi công mạng điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001990  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1054