Thư viện Lạc Hồng
Nouns Articles Pronouns

Ký hiệu xếp giá
425 No-P
Dewey
425
Xuất bản
tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1998
Mô tả
348tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/07/2004 11:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Từ loại - các câu căn bản. Chương II : Những thành phần của câu. Chương III : Mạo từ. Chương IV : Các loại danh từ Chương V : Đại từ. Tính từ và đại từ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000173  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 864