Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực

Ký hiệu xếp giá
621.721Qu-L
Dewey
621.721
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
130tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 04:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1 : QUY HOẠCH NĂNG LƯỢNG Chương 1: Những vấn đề chung về quy họch năng lượng Chương 2: Dự báo nhu cầu năng lượng Chương 3: Quản lý nhu cầu năng lượng Chương 4: Đánh giá quan hệ chi phí - hiệu quả của các dự án đầu tư Phần 2 : QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN Chương 5: Những vấn đề chung về quy hoạch hệ thống điện Chương 6: Quy hoạch nguồn điện Chương 7: Quy hoạch lưới điện Chương 8: Những vấn đề kỹ thuật cần xem xét trong quy hoạch phát tiển hệ thống điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001989  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 356