Thư viện Lạc Hồng
Truyền động điện

Ký hiệu xếp giá
621.302 85Tr-D
Dewey
621.302 85
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
311tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 05:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ truyền động điện Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện Chương 3: Điều chỉnh tốc độ truyền động điện Chương 4: Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều Chương 5: Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ Chương 6: Điều chỉnh tốc độ động cơ đồng bộ Chương 7: Chọn công suất động cơ điện cho truyền động
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001991  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 924