Thư viện Lạc Hồng
Dung sai và lắp ghép

Ký hiệu xếp giá
621.802 04Du-G
Dewey
621.802 04
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
176tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/08/2004 05:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hóa Chương 2: Các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép Chương 3: Sai số gia công các thông số hình học chi tiết Chương 4: Dung sai lắp ghép bề mặt trơn Chương 5: Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt Chương 6: Dung sai kích thước góc và lắp ghép côn trơn Chương 7: Dung sai lắp ghép ren Chương 8: Dung sai truyền động bánh răng Chương 9: Chuỗi kích thước Chương 10: Ghi kích thước cho bản vẽ chi tiết máy
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001993  Còn  Rỗi          
100001994  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 814