Thư viện Lạc Hồng
Linh kiện bán dẫn và vi điện tử

Ký hiệu xếp giá
621.381 028Li-T
Dewey
621.381 028
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
252tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2004 09:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cơ sở vật chất của điện tử học bán dẫn Chương 2: Diot bán dẫn Chương 3: Tranzito bán dẫn Chương 4: Vi điện tử lưỡng cực tuyến tính Chương 5: Vi điện tử số lượng cực Chương 6: Vi điện tử MOS
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001986  Còn  Rỗi          
100001995  Còn  Rỗi          
100001996  Còn  Rỗi          
100001997  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 613