English Grammar: Workbook

Ký hiệu xếp giá
425 En-G
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
238tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/07/2004 04:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENTS Chapter 1: Overview of verb tenses Chapter 2: Present and past, simple and progressive Chapter 3: Perfect and perfect progressive tenses Chapter 4: Future time Chapter 5: Adverb clauses of time and summary of verb tenses Chapter 6: Subject - Verb agreement Chapter 7: Nouns Chapter 8: Pronouns Chapter 9: Modals, part 1 Chapter 10: Modals, part 2 Chapter 11: The passive Chapter 12: Noun clauses Chapter 13: Adjective clauses Chapter 14: Gerunds and infinitives, part 1 Chapter 15: Gerunds and infinitives, part 2 Chapter 16: Coordinating conjunctions Chapter 17: Adverb clauses Chapter 18: Reduction fo adverb clauses to modifying adverbial phrases Chapter 19: Connectives that express cause and effect, contrast Chapter 20: Conditional sentences and wishes
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000125  Còn  Rỗi          
100000126  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 598