Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 5

Ký hiệu xếp giá
810.8T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
1172tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/08/2004 11:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 5 bao gồm những nội dung sau: Phần 1: Tác giả cuối triều Lê sơ đầu triều Mạc Phần 2: Tác giả Triều Mạc Phần 3: Tác giả đầu triều Lê Trung Hưng Phần 4: Những tác phẩm chưa rõ tác giả
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001460  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 639