Tổng tập văn học Việt Nam: tập 10

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
984tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 08:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 10 bao gồm những nội dung sau: 1.Lân tuyền kỳ ngộ 2. Hoàng trừu 3. Phạm Tải - Ngọc Hoa 4. Tống Trân - Cúc Hoa 5. Phạm Công -Cúc Hoa 6. Phù dung tân truyện 7. Phương Hoa 8. Nữ tútài 9. Quan Âm Thị Kính 10. Phật Bà Quan Âm 11. Trê Cóc 12. Lưu nữ tướng 13. Lý Công 14. Chàng Chuối tân truyện 15. Hoàng Tú tân truyện 16. Lục Súc tranh công 17. Phan Trần 18. Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai 19. Trinh Thử 20. Tuyển phu ngộ phối tân truyện 20. Từ Thức 22. Nhị độ mai 23. Thạch Sanh 24. Hồng Hoan lương sử
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001454  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 905