Tổng tập văn học Việt Nam: tập 11

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
774tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 09:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 11 bao gồm những nội dung chính sau: Khải luận của Giáo sư Hoàng Châu Ký 1. Sơn Hậu 2. Tam Nữ Đồ Vương 3. Đào Phi Phụng 4. Triệu Đình Long 5. Lý Phụng Đình 6. Lý Thiên Long 7. Trảm Trịnh An 8. Nữ Tướng Đào Tam Xuân 9. Phụng Nghi Đình 10. Triệu Tử Long – Triệt Giang Đoạt A Đẩu 11. Ngũ Vân Thiệu 12. Mộc Quế Anh Dâng Cây 13. Bá Ap Khảo 14. Ngũ Hổ 15. Hoa Trì Mộng 16. Hải Đường – Thạch Trúc 17. Phong Ba Đình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001467  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1667