Tổng tập văn học Việt Nam: tập 12

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
966tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 09:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 12 gồm những nội dung chính sau: 1. Bài giới thiệu Tuồng Đào Tấn 2. Tân dã đồng (đào tấn) 3. Tầm Hương các (đào tấn) 4. Hộ Sanh Đàn (đào tấn) 5. Quan Công hồi Cổ Thành (đào tấn) 6. Hoàng Phi Hổ quá Giới Bài quan (đào tấn) 7. Diễn vỏ đình (đào tấn) 8. Bài giới thiệu Nhà soạn Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh 9. Võ Hùng Vương (Nguyễn Hiển Dĩnh) 10. Lý Mã Hiền (Nguyễn Hiển Dĩnh) 11. Trương Đồ Nhục (Nguyễn Hiển Dĩnh) 12. Lý An – Lang Châu (Nguyễn Hiển Dĩnh) 13. Giáp Kén – Xã Nhộng (Nguyễn Hiển Dĩnh) 14. Nghiêu, Sò, Oc, Hến (Khuyết danh) 15. Trương Ngáo (Khuyết danh) 16. Trần Bồ (Khuyết danh) 17. Tiên Bửu (Khuyết danh) 18. Kim Thạch kỳ duyên (Khuyết danh) 19. Trưng Nữ Vương (Khuyết danh)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001466  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2417