Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 14

Ký hiệu xếp giá
810.8T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
1290tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 09:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 14 bao gồm những nội dung sau: KHẢI LUẬN 1. Lê Quý Đôn 2. Ngô Thì Sĩ 3. Phạm Nguyễn Du 4. Ngô Thế Lân 5. Hùi Huy Bích 6. Phạm Đình Hổ 7. Nguyễn Án 8. Phạm Quý Thích 9. Nguyễn Du 10. Nguyễn Hành 11. Phạm Thái (1777 – 1813) 12. Bà Huyện Thanh Quan 13. Trịnh Hoài Đức (1765 – 1825) 14. Lê Quang Định (1760 – 1813) 15. Phan Huy Chú (1782 – 1840) 16. Hà Tông Quyền (1798 – 1839) 17. Nguyễn Công Trứ (1778 – 1859) 18. Nguyễn Văn Siêu (1799 – 1872) 19. Doãn Uẩn 20. Cao Bá Quát (1806 – 1855) 20. Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) 22. Trần Tế Xương (1870 – 1907) 23. Dương Khuê (1839 – 1902) 24. Chu Mạnh Trinh (1862 – 1905)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001464  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1267