Tổng tập văn học Việt Nam: tập 15

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
1092tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 09:46 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: KHẢI LUẬN PHẦN THỨ NHẤT 1. Nguyễn Đình Chiểu 2. Đỗ Quang 3. Bùi Hữu Nghĩa 4. Huỳnh Mẫn Đạt 5. Phan Văn Trị 6. Nguyễn Thông 7. Hồ Huân Nghiệp 8. Nguyễn Hữu Huân 9. Lê Quang Chiều 10. Nguyễn Văn Lạc 11. Nguyễn Trọng Tương 12. Võ Trứ 13. Đoàn Hữu Trương 14. Thân Văn Nhiếp 15. Phạm Phú Thứ 16. Nguyễn Tư Giản 17. Vũ Phạm Khải 18. Vũ Duy Thanh 19. Trần Bích San 20. Nguyễn Trường Tộ 21. Miên Thẩm 22. Mai An 23. Huệ Phố 24. Nguyễn Hàm Ninh 25. Đặng Huy Trứ 26. Phạm Thận Duật 27. Phạm Văn Nghi 28. Bùi Văn Dị 29. Hoàng Diệu 30. Nguyễn Cao 31. Vũ Hữu Lợi 32. Nguyễn Đức Huy 33. Hoàng Văn Hòe 34. Trần Văn Gia 35. Đỗ Huy Liêu 36. Lê Quả Dục 37. Hoàng Văn Tuấn 38. Lã Xuân Oai 39. Trần Thiện Chính 40. Đào Tấn 41. Nguyễn Ngọc Trì 42. Vũ Công Tự 43. Lê Khắc Cẩn 44. Đinh Văn Nhã PHẦN THỨ HAI
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001472  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1938