Bài tập nâng cao tiếng Anh

Ký hiệu xếp giá
425 Ba-A
Dewey
425
Xuất bản
tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
176tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/07/2004 08:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC Phần 1: Bài tập ngữ pháp Phần 2: Bài tập từ vựng Phần 3: Bài tập đọc hiểu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000162  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1081