Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết mạch T1

Ký hiệu xếp giá
621.381 5 Lý-M
Dewey
621.381 5
Xuất bản
tái bản lần 1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
280tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 04:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Những định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện Chương 3: Một số mạch đơn giản dưới tác động điều hoà và một chiều Chương 4: Các mô hình của mạch tuyến tính , bất biến Chương 5: Phân tích mạch tuyến tính, có thông số tập trung, bất biến tích cực bằng máy tính Chương 6: Phân tích mạch điện không tuyến tính theo phương pháp điện áp nút Chương 7: Thuật toán thành lập hệ phương trình hỗn hợp cho mạch n của tuyến tính thuần trở Chương 8: Phân tích mạch điện tuyến tính, bất biến theo hệ phương trình trạng thái Chương 9: Giải các phương trình trạng thái bằng phương pháp số Chương 10: Sự thành lập phương trình trạng thái của mạch điện không tuyến tính và mạch điện biến đổi theo thời gian
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002143  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 281