Tổng tập văn học Việt Nam: tập 19

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
897tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 04:43 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 19 bao gồm những nội dung sau: A. THƠ VĂN CÁC TÁC GIẢ 1. Phan Châu Trinh (1872 – 1926) 2. Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947) 3. Văn Thơ Đông Kinh Nghĩa Thuc )1907) 4. Lương Văn Can (1866 – 1927) 5. Nguyễn Quyền (1869 – 1941) 6. Lê Đại (1875 – 1952) 7. Dương Bá Trạc (1884 – 1944) 8. Đào Nguyên Phổ (1861 – 1907) 9. Hoàng Tăng Bí (1883 - 1939 10. Nguyễn Phan Lãng (? – 1948) 11. Ngô Quý Siêu 12. Nguyễn Cảnh Lâm 13. Đặng Nguyên Can (1866 – 1922) 14. Ngô Đức Kế (1878 – 929) 15. Đặng Văn Bá (1873 – 1931) 16. Trần Quý Cáp (1870 – 1908) 17. Hoàng Thị Tòng (1885 – 1919) 18. Phan Thúc Duyện (1876 – 1932) 19. Nguyễn Trọng Lội (? – 1911) 20. Hoàng Đức Hậu (1890 – 1945) 21. Nguyễn Văn Khương 22. Trần Chánh Biểu (1867 – 1929) 23. Trương Gia Mô (1866 – 1929) 24. Võ Liêm Sơn (1888 – 1949) 25. Phan Văn Trường (1875 – 1933) 26. Nguyễn An Ninh (1899 – 1943) 27. Đạm Phương (1881 – 1947) 28. Nguyễn Thiện Kế (1858 – 1917) 29. Hoàng Thụy Phương (1873 – 1928) B. THƠ CA CỦA CÁC TÁC GIẢ KHUYẾT DANH
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001468  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1721