Thư viện Lạc Hồng
Vẽ và thiết kế mạch in : Hướng dẫn sử dụng Eagle - Phần nâng cao

Ký hiệu xếp giá
621.380 285Ve-E
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
271tr ; 29cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 05:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Xuất bản vẽ mạch điện và mạch in sang WinWord Bài 2: Vẽ và thiết kế mạch in cho mạch dao động đa hài Bài 3: Mạch đếm và chỉ thị số Bài 4: vẽ và thiết kế mạch in KIT vi xử lí Z80 Bài 5: Mạch điều khiển đèn giao thông Bài 6: Tão một limh kiện mới trong Eagle Bài 7: Tạo biến trở đôi trong Eagle Bài 8: Tạo biến trở đơn có vỏ nối Mass Bài 9: Tạo biến trở đơn trong Eagle Bài 10: Thực hành với trình Board Bài 11: Thực hành với trình Board Bài 12: Thực hành với trình Board
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002110  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1406