Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 26

Ký hiệu xếp giá
810.8 T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
1335tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2004 05:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 26 bao gồm những nội dung sau: 1. Khái Hưng 2. Lưu Trọng Lư 3. Hàn Mặc Tử 4. Chế Lan Viên 5. Đỗ Tốn 6. Tần Huyền Trân 7. Thạch Lam
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001473  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1474