Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế mạch in với Layout 9

Ký hiệu xếp giá
321.380 285Th-L
Dewey
321.380 285
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
245tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 07:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: Môi trường tiền Layout Phần II: Môi trường Layout Phần III: Sử dụng chương trình Layout
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002093  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 100