Thư viện Lạc Hồng
Orcad Capture Vẽ mạch điện và điện tử

Ký hiệu xếp giá
621.380 285Or-T
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
203tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 08:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Một thoáng với Capture Phần II: Tìm hiểu các lệnh menu Phần III: Thực hành Phần IV: Phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002095  Còn  Rỗi          
100002097  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 511