Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 31

Ký hiệu xếp giá
810.8T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
1061tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 08:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 31 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT : 1. Nguyễn Tuân 2. Thanh Châu 3. Ngọc Giao 4. Vũ Bằng PHẦN THỨ HAI : 1. Như Phong 2. Học Phi 3. Nguyễn Khắc Mẫn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001475  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 982