Thư viện Lạc Hồng
Protel 2000 : Vẽ và phân tích mạch điện - điện tử

Ký hiệu xếp giá
621.380 285Pr-T
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
237tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 08:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1: Màn hình Protel 2: Sở thích hoá môi trường Protel 3: Các lệnh Menu của Sch 4: Các lệnh Menu của SchLib 5: Các lệnh Menu của Chart 6: Các lệnh Menu của Text 7: Các lệnh Menu của Spread 8: Xử lý các đối tượng trong Protel 9: Vẽ sơ đồ chi tiết mạch 10: Phân tích mạch với Simulations 11: Thao tác với bảng tính và biểu đồ 12: Liên kết với Orcad
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002100  Còn  Rỗi          
100002104  Còn  Rỗi          
100002107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1198