Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế mạch điện tử với Workbench For Dos & Window

Ký hiệu xếp giá
621.380 285Th-W
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
175tr ; 20,5
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 09:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: Đôi nét về Workbench Phần II: Các lệnh trong Menu Phần III: Thiết kế và kiểm tra mạch điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002108  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 798