Thư viện Lạc Hồng
Quản lý dữ liệu mạch điện tử : tập I

Ký hiệu xếp giá
621.380 285Qu-T
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002
Mô tả
134tr ; 20,5
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 09:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1: Một thoáng với Workbench 2: Các công cụ đo lường 3: Thực hành qua lệnh Men 4: Phần thựchành 5: Trở ngại và khắc phục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002092  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2885