Thư viện Lạc Hồng
Nghi lễ và Lễ hội của các dân tộc người thuộc nhóm Malayo - Polynesian ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
390.099 592T450Đ
Dewey
390.099 592
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2010
Mô tả
439tr ; 21 cm
ISBN
9786045000618
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/10/2011 01:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Khái quát chung: Phác thảo tình hình nghiên cứu nhóm tộc người Malayo - Polynesian ở miền Nam Việt Nam. Địa bàn cư trú , điều kiện tự nhiên và lược thảo về lịch sử nhóm tộc người. Văn hóa truyền thống, cơ sở của sinh hoạt nghi lễ và lễ hội dân gian của nhóm tộc người Malayo - Polynesian; Phần 2: Những hiện tượng nghi lễ và lễ hội độc đáo của nhóm tộc người Malayo - Polynesian ở miền Nam Việt Nam: Những nghi lễ và lễ hội dân gian thuộc vòng đời người, thuộc vòng cây trồng, nghi lễ và lễ hội công cộng, nghi lễ và lễ hội khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015264  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 911