Thư viện Lạc Hồng
Trò diễn dân gian vùng Đông Sơn

Ký hiệu xếp giá
390.095 974 1TR120TH
Dewey
390.095 974 1
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2010
Mô tả
231tr ; 21 cm
ISBN
9786045000700
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/10/2011 02:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Khái quát về vùng đất Đông Sơn và tình hình nghiên cứu trò diễn dân gian Đông Sơn. Giới thiệu trò diễn dân gian vùng Đông Sơn và tìm hiểu đặc trưng của trò diễn dân gian vùng Đông Sơn. Nêu lên vấn đề bảo tồn và phát huy trò diễn dân gian vùng Đông Sơn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015259  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 898