Thư viện Lạc Hồng
Địa chí xã Hồng Việt huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng

Ký hiệu xếp giá
398.095 971 2TR309A
Dewey
398.095 971 2
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2011
Mô tả
337tr ; 21 cm
ISBN
9786045900376
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/10/2011 08:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách Tìm hiểu về xã Hồng Việt huyện Hòa An - tỉnh Cao Bằng trên các lĩnh vực: Địa lý, lịch sử và chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế - thể thao - phát thanh truyền hình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100015263  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 781