Thư viện Lạc Hồng
Tìm hiểu một vài đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa trong địa danh ở Đồng Nai: Nghiên cứu khoa học Giảng Viên

Ký hiệu xếp giá
306.440 959 7GV11CHI
Dewey
306.440 959 7
Xuất bản
1. - 2011
Mô tả
16tr ; A4
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Báo cáo NCKH
Từ khóa
ngôn ngữ, văn hóa
Ngày cập nhật
06/10/2011 09:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (287KB)
Nội dung báo cáo này gồm: Đặc trưng văn hóa thể hiện qua các danh từ chung và thành tố chung của địa danh; Đặc trưng văn hóa dân tộc trong địa danh thông qua nguồn gốc ngôn ngữ; Sự thể hiện các dạng tồn tại của văn hóa trong địa danh; Sự thể hiện các phương diện văn hóa trong địa danh ở Đồng Nai.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 928