Thư viện Lạc Hồng
Tổng tập văn học Việt Nam: tập 37

Ký hiệu xếp giá
810.8T455T
Dewey
810.8
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2000
Mô tả
706tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 37 bao gồm những nội dung sau: PHẦN THỨ NHẤT : VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG VỀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ PHẦN THỨ HAI : 1. Hải Triều 2. Trần Đình Long 3. Trần Huy Liệu 4. Trần Minh Tước 5. Đặng Thai Mai 6. Trường Chinh PHẦN THỨ BA: 1. Thanh Hải 2. Hải Triều 3. Sơn Trà 4. Thạch Đông 5. Hải Vân 6. Hỏa Sơn 7. Lê Tràng Kiều 8. Lâm Mộng Quang 9. Hồ Xanh 10. Đỗ Thị Bích Liên 11. Phác CĂn 12. Thanh Vệ 13. K. và T. 14. Ngô Quý Du 15. Lương Sơn 16. Nguyễn Văn Nguyễn 17. Quyết THành 18. văn Minh 19. Trọng Minh 20. Tô Vệ 21. PHú Hương 22. Khương Hữu Tài 23. Cao Văn Chánh 24. Bùi Công Trừng 25. Như Phong 26. Trần Mai Ninh 27. Nguyễn Đình Thi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001444  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1341