Thư viện Lạc Hồng
Câu tường thuật

Ký hiệu xếp giá
425 Ca-T
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
340tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
08/07/2004 09:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC Chương 1: Cấu trúc Chương 2: Chức năng: dấu hiệu tường thuật Chương 3: Chức năng: điều muốn nói/thông điệp Chương 4: Những cách dùng khác của cấu trúc tường thuật Chương 5: Cách dùng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000163  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1943