Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết mạch T2

Ký hiệu xếp giá
621.381 5 Ly-M
Dewey
621.381 5
Xuất bản
tái bản lần 1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1996
Mô tả
311tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/08/2004 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 11: Đồ thị hàm Bode Chương 12: Vốn cực tuyến tính tương hỗ Chương 13: Bon cực tuyến tính không tương hỗ Chương 14: Ứng dụng cũa bốn cực Chương 15: Tổng hợp mạch tuyến tính thụ động Chương 16: Phương pháp tổng hợp mạch tích cực RC
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100002144  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 389